Adı ve Felsefesi

Mitutoyo Adı

Kabaca "Üç unsurun bolluğu" olarak çevrilebilecek olan Japon şirketi Mitutoyo adı, şirketin kurucusu Yehan Numata tarafından son derece değer verilen tutumlar olan sağduyu, cana yakınlık ve güç anlamına gelir.

Yehan Numata'nın bu düşüncesine ait ana konseptler ABD'de iş bilimleri üzerine çalışırken karşılaştığı batı felsefesinin çeşitli yönleri ile tamamlandı.

Saygın bir Japon tapınak rahibinin oğlu olan Yehan Numata'ya göre, insanlar üç niteliği haiz olmalılar: hassasiyet, iyi huyluluk ve güç. Hassasiyeti doğru gözlem kapasitesi, iyi huyluluğu sizden sonra gelene karşı şefkat ve cömertlik gösterme olarak ve gücü doğru belirlenen gereklilikleri etkin biçimde yerine getirmek için bir temel olarak yorumlamıştır.

Bu üç vazgeçilemez insan özelliği yani insan olarak iyi olanı yapmak ve işte başarıyı elde etmek için bu kritik üç erdem iş felsefesinin temelini oluşturmuş ve yeniliğe hazır olma, genel olarak adil olma ve geleceğe yönlenme şekline dönüşmüştür.

Japonya'da 3 sayısı, "Mitu" veya "Mitsu" olarak telaffuz edilir ve dini unsurların numaralandırması bakımından Japon kültüründe ve dininde önemli yere sahiptir.

Bu, neden çok az şirketin adlarının "Mitu" hecelerini içerdiğini açıklar - aynı adda yeraldığı gibi.

Mitutoyo Felsefesi

Mitutoyo Kurumsal Felsefesi aslında organizasyonumuzun ve çalışanlarımızın el üstünde tutacağı 'temel değerler'dir. Dünya genelinde Mitutoyo Şirketlerini ve çalışanlarını ortak bir anlayış ve bağlılık ile birleştirir.

Kurucu Ruhumuz

  • Budist anlayışının gelişmesine insanların refahına katkıda bulunarak destek olmak.
  • Bunu gerçekleştirmek üzere, Mitutoyo, uzmanlık alanında ve dünyanın her yöresinde gerçekleştirdiği iş faaliyetlerinde başarı gösterir.

Yönetim Prensiplerimiz

Hassas ölçüm teknolojileri aracılığıyla toplumun refahına katkıda bulunmak.

İşlerimizi aşağıda yer alan değerlere göre yöneteceğiz:

  • Müşterimizin iş gelişimini desteklemek için çözüm mühendisliği sunmak.
  • Endüstriyel ölçüm yeteneğinin ilerlemesi için küresel katkı vermek.
  • İş ortakları ile sağlıklı ilişkiler ve ortak refahalanları ouşturmak
  • Küresel barış, insan mutluluğu ve çevreye uyumu desteklemek ve teşvik etmek.
  • Mitutoyo bütünlüğünü ve dünya lideri markamızı yansıtan iş uygulamaları yürütmek.
  • Personelimizin ellerinden gelenin en iyisini yapması için bir tutkuya ilham veren canlı kurumsal bir kültürü geliştirmek.

Kurumsal Slogan

'İyi çevre, iyi insanlar, iyi teknik'

Kılavuz İlkelerimiz

'Samimiyet, düşünceli olma, kararlı ruh'

Etik Davranış Kurallar

Mitutoyo Grup Etik Davranış Kuralları, Mitutoyo'daki tüm yönetici ve çalışanların kurumsal faaliyetleri her yönden gözlemleyen etik muhakeme ve yürütme kriterlerini belirler. Mitutoyo Grubunda Etik Davranış Kurallarına uyacak şekilde davranırız ve bir iş kararı kâr ve etik arasındaki bir ihtilafta istisna olmayacak şekilde etik davranışı seçmelidir.

Etik Davranış Kurallar

Temasta kalın!

Sipariş vermek, soru sormak veya destek için:

0(232) 433 7230 - 0(212) 612 5545 - 0(224) 443 4380
8:30 - 18.30 - Pazartesi'den Cuma'ya

Bir Mesaj Gönder