Şartlar ve Koşullar

1 Tanımlar
Bu Şartlar ve Koşulların bazı ifadeler aşağıdaki anlamlara sahip olduğu anlaşılacaktır:
"Satıcı" Mitutoyo (UK) Limited anlamına gelir
"Mal" Satıcı tarafından satılan (veya dışarı lisanslı) olmak üzere herhangi bir ürün, Yazılım* ve/veya teknoloji demektir.
"Alıcı" satın alan veya Satıcıdan Malları satın almayı kabul eden kişi, şirket veya kuruluş anlamına gelir.
"Sözleşme", Alıcının satın almayı kabul ettiği ve Satıcının Malları satmayı kabul ettiği teklifi belirten Alıcı ve Satıcı arasındaki yazılı anlaşma anlamına gelir.
* Yazılım, hakkın geçmediği ve kullanımın devredilemez olduğu bir Son Kullanıcı Lisans Anlaşması esasında temin edilir. Burada belirtilen tüm diğer koşullarla ilgili olarka, Yazılım satın alınan/satılan "Mallar" olarak değerlendirilir.

2 Siparişin kabulü
2.1. Bu Şartlar ve Koşullar, Satıcı tarafından akdedilen her bir Malların Satışı Sözleşmesinin parçasını oluşturacaktır ve yazılı olmadığı, Satıcının yetkilisi tarafından imzalanmadığı ve bu Şartlar ve Koşullara atıfta bulunmadığı takdirde, hiçbir değişiklik geçerli olmayacaktır.
2.2. Alıcı tarafından bir fiyat teklifine dayalı olarak veya olmadan siparişin verilmesi, Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmediği takdirde Satıcı için bağlayıcı olmaz.
2.3. Sözleşmeye yazılı olarak açıkça eklenmediği takdirde, Sözleşmeden önce Satıcı adına yapılan veya verilen hiçbir beyan veya taahhüt Satıcı için bağlayıcı olmayacaktır.
2.4. Stokta olmayan Alıcı tarafından sipariş edilen mallar, Alıcı Stok dışı olarak belirtmediği veya siparişi iptal etmezse, birikmiş siparişe alınacaktır.
2.5. Satıcının, Alıcının gerekliliklerinden fazla veya hata ile sipariş edilen Malların iadesini kabul etme yükümlülüğü olmayacaktır. Satıcı tarafından kredili Malların iadesini kabul etme kararı Alıcının ödeme vade tarihinde bunların bedelini ödeme yükümlülüğünü etkilemeyecek ve bu tür kredi Satıcının faturasından itibaren 30 gün içinde Malların ve ambalajın iade edilmeden önce hasarsız veya işaretsiz olarak iade edilmesine bağlı olacaktır.
2.6. Alıcı Sözleşmenin ifasına ilişkin şartlar, koşullar ve düzenlemelerde değişikliğe ihtiyaç duyarsa, Alıcı Satıcıyı derhal bilgilendirecek ve Satıcının yazılı onayı olmaksızın herhangi bir değişikliği uygulamayacaktır.

3 Özellik
3.1. Satıcının kataloglarındaki ve Satıcı tarafından temin edilen diğer materyallerdeki tüm özellikler, çizimler ve veri, aksi yazılı olarak belirtilmezse, yaklaşıktır.
3.2. Satıcı, önceden bildirim yapmaksızın, ürün geliştirmeye ait devam eden programın parçası olarak herhangi bir Malda değişiklik, tasarım değişikliği yapma ve Malları üretimini durdurma hakkını saklı tutar.

4 Seçim/Beyan
4.1. Alıcı, sipariş edilen Malların uygun ve tasarlanan amaç için yeterli olup olmadığını belirlemekle sorumlu olacaktır.
4.2. Satıcı, Alıcının siparişinde belirli çevresel koşulların geçerli olduğunu belirtmiş olması ve Satıcının bu şartı yazılı olarak kabul etmiş olması söz konusu olmadıkça, Malların kusurlu olmasının uygun olmayan çevre koşullarında çalışmalarından kaynaklanması hâlinde, bu tür kusurdan dolayı yükümlü olmayacaktır.
4.3. Satıcı kendi kapsamında Malların temini için teklif vermek üzere Son Kullanıcı davetiyelerini karşılamada doğru ürün özelliklerinin verilmesi sağlamaya yönelik olarak temsil eden alıcı Distribütörlere destek sağlayacaktır. Ancak, satıcı, bir alıcı Distribütörün profesyonel olarak Satıcının Mallarını ana özelliklerin tümü bakımından özellikle alternatif bir teklife karşı bir iş fırsatının riske atılmasına neden olacak şekilde sunamaması hâlinde, onu desteklemek zorunda değildir. Bu gibi durumlarda Satıcı doğrudan Son Kullanıcıya tedariki kolaylaştırma hakkını saklı tutar.

5 Fiyat
5.1 Satıcı tarafından teklif edilen fiyatlar, teklif tarihinde geçerli fiyatlara dayanır ve Satıcı Malları tedarik maliyetinde veya tekliften sonra oluşan yeni fiyat listesinin yayımında herhangi bir artışı yansıtmak için siparişin kabul edildiği zaman fiyatları düzeltme hakkını saklı tutar.
5.2. Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, Satıcı tarafından belirtilen fiyatlara, paketleme, teslimat ve KDV maliyeti dahil değildir.
5.3. Minimum sipariş değeri (paketleme, teslimat ve KDV hariç) net 75,00 £ olacaktır .
5.4. Alıcı, mahsuplaşma veya karşı talep yoluyla fiyattan herhangi bir kesinti yapma hakkına sahip olmayacaktır.

6 Ödeme
6.1. Kabul edilen kredi koşulları olmadığında, ödeme teslimattan önce tam olarak yapılacaktır.
6.2. Satıcının kredi koşulları, fatura ayını takip eden ayın sonundadır (vergi noktası tarihi).
6.3. Bir çek, senet veya akreditif yoluyla yapılan ödeme, yerine getirildiğinde yapılmış olarak addedilecektir ve indirim ile nakde dönüştürmeye ilişkin tüm maliyetler Alıcı tarafından yüklenilecektir.
6.4. Ödeme zamanı Sözleşme özü olacaktır.
6.5. Ödemenin gecikmesi durumunda, Satıcı Satıcının diğer haklarına halel getirmeksizin, Midland Bankplc taban faizinin üzerinde yıllık %4'lük bir ücreti alma hakkına sahip olacaktır.
6.6. Bu tür temerrüt döneminde ve Satıcının Alıcının borçlu olacağı herhangi bir ödemenin kabul edilen tarihte yapılacağına dair şüphe duymak için makul nedenleri olduğunda, Satıcı teslim edilen Mallara yapılan işe ve derhal borçlu ve ödenebilir hâle gelecek teslim edilmeyen Mallarla bağlantılı yüklenilen harcamalara ilişkin ödeme hakkına halel getirmeksizin işi askıya alma ve teslimatları durdurma hakkına sahip olacaktır.
6.7. Bu tür bir kusur veya diğer şartlar 14 günlük süre boyunca sürerse, Satıcı, Satıcının diğer haklarına halel getirmeksizin, Alıcıya yönelik yazılı bildirimle Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.
6.8. Satıcıdan Alıcıya zaman veya diğer bir temdit verilmesi, Satıcının 6.6 ve 6.7 maddelerindeki haklarını halel etmeyecek veya bir feragati teşkil etmeyecek.
6.9. Satıcı, Alıcının Mallara ilişkin tüm bedeli ödemesine kadar Alıcının Malları üzerinde genel bir haciz hakkına sahiptir. Bu tür borçlu olunan paraya ait herhangi bir haciz hakkı 14 gün içinde karşılanmazsa, Satıcı Alıcı için bir aracı olarak Malları satabilir ve borçlu olunan paraya yönelik olarak satış masrafları kesildikten sonra bakiye (varsa) Alıcıya ödenecektir.

7. Teslim Süresi
7.1 Teslimat zamanı Satıcı tarafından siparişin kabulünden veya daha geç ise, sipairişi yerine getirmek için tüm gerekli bilgilerin alım tarihinden itibaren hesaplanacaktır.
7.2 Teslimat süresi Sözleşmenin özü olmayacaktır.
7.3 Satıcı kısmi teslimat yapma hakkına sahip olacaktır ve bu durum her teslimat için geçerlidir.
7.4. Satıcı Alıcının teslimat gerekliliklerini karşılamak için çaba sarf edecek ancak teslimatta gecikme nedeniyle oluşan kayıp veya zarardan yükümlü olmayacaktır, Alıcı bu tür gecikmeden dolayı Sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip olmayacaktır.

8. Teslimat
8.1. Aksi kararlaştırılmadıkça, teslimat Alıcının tesislerinde veya teslimat için Sözleşmede belirtilen yerde gerçekleşecektir ve taşıma yöntemi ile taşıyıcı seçimi Satıcı tarafından belirlenecektir.
8.2. İngiltere'de teslimat için minimum taşıyıcısı ödenmiş sipariş değeri (KDV hariç) net 150 £ ve İrlanda Cumhuriyeti'nde teslimat için 375 £ olacaktır.
8.3. Alıcı, Satıcının taşıyıcıyı ayarlamasından önce Satıcının kabulü ile kendi düzenlemelerini yapmadığı takdirde, Alıcı Satıcının taşıyıcı masraflarını ödemekle sorumlu olacaktır. Mallar, Alıcının yaptığı düzenlemeler uyarınca Alıcı tarafından veya taşıyıcı tarafından alınacaksa, teslimatın alım yerinde gerçekleşeceğini kabul edilecektir.
8.4. Satıcının Alıcıyı Malların hazır olduğu konusunda bilgilendirmesini takiben Alıcı teslimatı almayı kabul edecektir. Alıcı, teslimat yerine Sözleşmede belirtilebilecek şekilde boşaltma için iyi erişimi sağlamak ve ilgili vinç ve diğer yardımı temin etmekle sorumlu olacaktır. Alıcı uygun teslimat talimatlarını vermezse veya teklif edildiğinde teslimatı kabul etmezse veya bu tür erişim veya yardımı sağlamazsa, Satıcı tarafından yüklenilen ilave maliyetlerden yükümlü olacaktır.
8.5. Teslimat Alıcının talebiyle geciktirilirse, Satıcı Malları riski Alıcının olmak üzere saklayacaktır ve Alıcı ilgili gecikmenin sonucu olarak Satıcı tarafından yüklenilen bu tür depolama maliyetini ve diğer maliyetleri ödeyecektir.

9 Kurulum
9.1. Satıcı Malların kurulumunu üstlenirse, Alıcı Satıcı tarafından belirtilen tüm gerekli güç, tesis, işgücü ve diğer kolaylıkların gerektiğinde hazır olmasını sağlamaktan ve Satıcının normal iş saatlerinde kesintisiz olarak bu işleri üstlenmesinden sorumlu olacaktır.
9.2. Kurulum tamamlandıktan sonra Satıcı malları test edecektir. Alıcıya bu tür testlere katılmak için fırsat tanınacak ancak bu tür test Alıcının katılamaması durumunda geciktirilmeyecektir.
9.3. Malların kurulumu, Alıcı Malların testinden sonra 3 gün içinde hataya dair bir bildirimde bulunmadığı takdirde, kabul edilebilir olarak addedilecektir.
9.4. 7.4 ve 12.2 alt maddelerinin hükümleri kurulumdaki gecikme veya hatalar bağlamında durumun gerekliliklerine göre geçerli olacaktır.
9.5. Satıcı Malların yerleştirilmesi veya kurulumundan doğan yeniden dekorasyon veya onarıma ilişkin hiçbir yükümlülüğü üstlenmez.

10 Sahiplik ve Risk
10.1. Alıcı tarafından tam ödeme yapılana kadar Malların sahipliği Satıcıda kalacaktır.
10.2. 10.1 alt maddesi hükümleri Alıcnın Malları diğer bir ürünle bağlantılamasını veya Malları normal iş akışında satmasını engellemeyecektir ancak Alıcının Malların satışı bağlamında Satıcıya borçluluğu ölçüsünde, Alıcı satışın getirilerini muhafaza edecek veya bunları güvene dayalı olarak Satıcı için alacaktır ve Satıcının talebiyle (i) Satıcının lehdar sahipliğinin tanımlanabilir olduğu şekilde ayrı bir hesaba getirileri yatıracak veya (ii) satışın getirilerini alma hakkını Satıcıya atayacaktır.
10.3 Alıcı Satıcının Malların vadesinde ödeneceğine dair şüphe duymasına ilişkin makul gerekçelere sahip olduğu herhangi bir zamanda herhangi bir Mal için ödemede temerrüde düşerse, Satıcı, diğer haklarına halel getirmeksizin, Malların bulunduğu herhangi bir araziye veya tesise, sabit iseler ayırmak için veya bunların zilyetini üzerine almak için girebilir.
10.4. Mallardaki risk Alıcıya teslimatta veya 8.5 alt maddesi doğrultusunda mağazaya yerleştirildiğinde geçecektir.

11 Transitteyken Hasar
11.1. Alıcı veya aracısı teslimatın alımında herhangi bir kayıp veya hasarı bildirmediği veya bunlarla ilgili bildirimi yazılı olarak Satıcıya veya taşıyıcıya taşıyıcının koşullarınca zorunlu kılınan şekilde teslimattan sonra 7 gün veya daha kısa bir sürede göndermediği takdirde veya tüm sevkiyatın varamaması durumunda, Satıcıya Satıcının faturasının veya sevkiyat bildiriminin alınmasını takiben veya daha sonra olursa, tahmini teslimat tarihinden itibaren 7 gün içinde bildirim yapmazsa Satıcının Transit durumdayken kayıp veya hasarlı Mallar bakımından hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.
11.2. Transit durumunda kayıp veya hasarlı Mallar bağlamında Satıcının yükümlülüğü bu tür Malların onarımı veya değişimi ile sınırlı olacaktır.

12 Garanti
12.1. 3. Maddeye tâbi olarak, Satıcı Malların özelliklere uyacağını ve ticari olarak elverişli nitelikte olacağını ancak belirli bir amaç için uygun olmayacaklarını garanti etmektedir.
12.2. Satıcı teslimat tarihinden itibaren 12 aylık süre içinde hatalı malzeme veya kötü işçilik nedeniyle veya Satıcının aşağıdaki gibi sipariş edilen, sağlanan özellik veya kalitedeki Malların temin edilememesine ilişkin 3. Maddeye tâbi olarak doğru kullanım altında kusurlu olduğu ortaya çıkan Malları onaracak veya değiştirecektir: (i) teslimatta makul muayene ile çıkabilecek kusurlar durumunda, Alıcı teslimat tarihinden sonra 7 gün içinde yazılı olarak kusuru Satıcıya bildirecek; (ii) diğer bir kusur durumunda, Alıcı Satıcıyı kusur hakkında kusur ortaya çıktıktan sonra 10 gün içinde, her durumda teslimat tarihinden itibaren 12 ay içinde bilgilendirecektir; (iii) Alıcı ve Malların herhangi bir kullanıcısı bakım ve çalışma bakımından Satıcının veya Malların üreticisinin talimatlarına uyacaktır; (iv) Alıcı Satıcıya Malları muayene ve test etme fırsatını verecek veya tedarik edecektir ve talep edilirse, Malları Satıcıya taşıma ücreti ödenmiş halde iade edecektir, kusur bu Madde altında geçerli bir iddiayı teşkil ediyorsa, bu tür taşıma ücretleri Satıcı tarafından iade edilecektir.
12.3. Aksine bir yasal hüküme tâbi olarak, Satıcının bu madde altındaki yükümlülüğü Malların kalitesi veya herhangi bir amaca uygunluğu bağlamında veya sair suretle ve yukarıdaki hususa tâbi olarak kanun tarafından açıkça veya zımni olarak herhangi bir diğer koşul, garanti veya diğer şartın yerine ve haricinde olacaktır ve Satıcı Mallardaki kusur veya bu tür kusurdan doğan yaralanma, zarar veya kayıp bağlamında Sözleşmeye, kusura veya sair suretle bunlara bakmaksızın hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacaktır.

13 Tazminat
Aksine bir yasal hüküme tâbi olarak, Satıcı, Malların çalışması veya kullanımının sonucu veya sair suretle ve bunlardaki kusur veya sair suretle herhangi bir hususun sonucu olarak doğrudan veya dolaylı üçüncü bir tarafın yüklendiği kayıp ya da hasara karşı yükümlü olmayacak ve Alıcı bu tür kayıp veya hasardan doğan herhangi bir talebe karşı Satıcıyı tazmin edecektir.

14 Mücbir Sebepler
Satıcı, bir afet, savaş, isyan, yangın, grev, lokavt, devlet denetimi veya düzenlemesi, anormal hava koşulları, kaza, arıza veya diğer şartlar için yükümlü olmayacak ve bu tür durumda Sözleşmenin yerine getirilemediği ölçüde Satıcı Sözleşmeyi feshedebilir veya alınan avansı iade edebilir veya gerekli olabilecek şekilde bu tür dönem boyunca teslimatı geciktirebilir.

15 Gizlilik
15.1. Bir tarafça diğerine verilen tüm çizimler ve diğer belgeler bunları sağlayan tarafın malı ve telif hakkı kapsamında kalacaktır ve onayı olmaksızın kopyalanamaz veya çoğaltılamaz, bu tür belgeler Sözleşmenin yapılmadığı veya imzalanmadığı durumda iade edilecektir.
15.2. Herhangi bir tarafa diğer tarafça temin edilen herhangi bir ticari sır veya gizli bilgi gizli tutulacak ve gizli bilgiyi temin eden tarafın onayı olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa açıklanmayacaktır.

16 İhlal
16.1. Alıcı Malların üçüncü tarafa ait herhangi bir hakkı ihlal ettiğine dair bir iddiaya neden olması muhtemel herhangi bir şartı derhal Satıcıya bildirecek ve Satıcının Alıcı adına bu bağlamda herhangi bir işlemi veya müzakereyi yapmasına Satıcının hesabına izin verecektir.
16.2. Bu tür iddianın başarılı olması durumunda, Satıcı Alıcıyı bu tür üçüncü taraftan dolayı yükleneceği yükümlülük için tazmin edecek ancak bu bağlamda Alıcıya karşı başka bir yükümlülüğü olmayacaktır.

17 Bildirim
Herhangi bir tarafça diğerine verilen bir bildirim, eposta, fax veya posta yoluyla diğer tarafa genel merkezinde veya en son bilinen adresinde tebliğ edilirse doğru biçimde gönderilmiş addedilecek ve postanın normal yoluyla teslim edilmiş olduğu durumdaki gibi posta yoluyla tebliğ edilmiş sayılacaktır.

18 İhracat/İthalat/Dolaşım Denetimi/Mallar ve Teknolojiler
İhracat: Alıcı burada belirtilen Şartlar ve Koşulların esas olarak İngiltere ana piyasası olması nedeniyle,ihracat için amaçlanan satın alınacak, lisanslanacak veya teknik bilginin istendiği herhangi bir Mal için Satıcıyı bilgilendirecektir. Amaçlanan son hedefin, son kullanıcının ve tüm bu tür Malların niteliğinin Satıcıya bildirilmesi Alıcının sorumluluğudur. Satıcı ihracat kontrollerine tâbi olduğu bilinen Mallar hakkında tavsiyede bulunacaktır. Alıcı tüm bu tür ihraçların, İngiltere Ticaret, Girişim ve Düzenleyici Reform Dairesi ve ilgili AB mevzuatı tarafından yönetilen şekilde İngiltere 2002 tarihli İhracat Denetim Kanununa (ve müteakip değişikliklerine) tam anlamıyla uymasını sağlamakla sorumludur. Satıcı, ihracat denetim uyumuna dair gerekli kanıt olmaksızın ihraç edilmiş Mallar için hizmet veya destek sağlamayacaktır. Satıcı, dikkatini çekebilecek herhangi bir bilinen veya şüpheli ihracat denetim gerekliliğini uygun makamlara bildirecektir.

Dolaşım Denetimi: Satıcı sivil veya askeri uygulama için kullanılabilen "çift" amaçlı olarak sınıflandırılmış belirli Mallara sahiptir. Alıcı, aşırı vibrasyon veya hareket algılandığı takdirde, Malların çalışmasını devre dışı bırakabilecek bir "dolaşım sensörü" ile teçhiz edildiğini bilerek Malları satın alacaktır. Sensörün sıfırlanması, hiçbir şekilde Alıcıya masraf yüklenmeksizin, Satıcıya sensörü tripleyecek tasarlanan hareket veya olaya dair önceden bir bildirimin yapılmasına tâbi olarak, yapılabilir Malların yer değiştirmesi durumunda, Alıcı hedefi ve kullanımı belirtmeli ve yürürlükteki ihracat denetimlerine müdahale etmemelidir.

Mallar ve Teknolojiler: teknoloji "kontrollü Mallar veya Yazılımla ilgili bilgi" bağlamında tanımlanır ve çizim, eposta, kılavuz ve talimat vb. gibi çeşitli yollarla aktarılabilir. Bu tür teknoloji aktarımı ayrıca listelenmiş Mallar veya Yazılımın gelişimi, üretimi veya kullanımı için gerekli olan ihracat denetimine tâbidir. Tamir, eğitim veya danışmanlık için teknik yardım, teknoloji aktarımı olarak değerlendirilmez, ancak ilgili dokümantasyon ve teknolojilerin "ilgili kullanımı" lisanslamaya tâbi olabilir. Bu nedenle, Alıcı Satıcıyı, Satıcının Mal ve teknoloji tedarikiyle ilgili olarak teknolojinin tasarlanan veya sonuç denizaşırı transferi hakkında bilgilendirmelidir. Alıcı, işin bu Hüküm ve Koşullarının parçası olarak Satıcıya verilen güvenceye (19. Madde uyarınca) bağlı kalacaktır. Bu, Satıcının Mallarını ve teknolojilerini, bunların izin verilen kullanımını ve ihracat denetimlerine sıkı uyumu kapsayacaktır. Satıcı, Satıcının gerekli gördüğü şekilde Alıcıdan ek güvenceleri isteyebilir.

İthalat: Satıcının Mallarının çoğu üretim ülkesinden bir ithalat lisansını veya İngiltere'ye ithalat lisansına gerek duymaz, ancak bu tür Malların lisanslamaya ihtiyaç duyduğu durumlarda, tedarik lisans koşullarının becerisini belirlemek üzere Alıcının Satıcı tarafından konulan kritere uyma kabiliyetine bağlı olacaktır. Bu husus, Alıcının durumu, son kullanıcı, kullanım yeri ve Malların uygulaması ile bağlantılı ayrıntılı bilgilerin tamamlanmasını içerecebilir.

Alıcı güvenceye bağlı olacak ve belirli Malların üretim ülkesinden belirli İhracat Lisansını gerektirdiği durumlarda, Alıcının Satıcıya lisans uygulaması gerekliliklerini karşılamak amacıyla münferit bir "Güvence Mektubu" ve "Son Kullanıcı" taahhüdünü vermesi de gerekebilir. Ayrıca, İngiltere Savunma Endüstrisine veya bir askeri uygulama ile bağlantılı kullanımın söz konusu olduğu herhangi bir makama Malları tedarik eden Alıcının İthalat/İhracat Denetim Makamları tarafından talep edilen şekilde Satıcının ek güvenlik kontrol değerlendirme prosedürlerini karşılaması gerekecektir. Bu, tedarik edilmek üzere akdedilen ürünlerin veya hizmetlerin gizliliğinin izin verdiği ölçüde, Alıcının müşterisinin durumunu, ilgili tedarik onaylarını ve ayrıntılarını veren kanıtı içerecektir. Lisanslama makamlarının gerekliliklerini karşılamak için yetersiz bilginin açıklanması ihracat lisans başvurusunun reddi ile sonuçlanacaktır. Satıcı, bu karar durumunda hiçbir yükümlülüğü kabul etmeyecektir.

19 Güvence
Satıcı ile bir ticari işlemi akdeden Alıcı, bir Şirket, kişi veya kuruluş olarak sorumluluğun Satıcının İhracat/İthalat denetim uyumu prosedürleri ve İngiltere 2002 tarihli İhracat Denetimi Kanunu ile Avrupa Birliği'nin kanunlarına kesin bağlılığın sağlanması için kabul edileceğine dair bu güvence dâhil olmak üzere buradaki Şartlar ve Koşullar üzerinden bu işlemi yapar. Alıcı terörizmle mücadele etmek ve küresel barış ile uyumu geliştirmek için tüm tedbirleri etkin destekler. Alıcı, Alıcının en iyi bilgisi dâhilinde nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların geliştirilmesi, üretimi, kullanımı, uygulaması, iyileştirilmesi veya dağıtımı ile ilgili ya da buna dahil olan ve/veya bu tür kitle imha silahlarının taşınmasıyla ilgili bir müşteri ve/veya Satıcıdan ve/veya herhangi bir bağlı veya iştirak Şirketten elde edilen herhangi bir Malı, Yazılımı ve/veya teknolojiyi ("Mallar") doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacak veya teslim etmeyecektir. Ayrıca, Alıcı ABD "Reddedilen Kişiler Listesi", ABD "Tüzel Kişilik Listesi" ve AB "Teröristler Listesi" içinde listelenen herhangi bir taraf veya makama Malların doğrudan veya dolaylı biçimde teslim edilmemesini sağlamak üzere uluslararası terörizme ilişkin bağımsız ambargolara uymayı taahhüt eder. Alıcı, terörizmle mücadeleye ilişkin yasaklamalar ve kısıtlamalara uyulması ve izlenmesi gerektiğini teyit etmektedir. Alıcının, bir Şirket, kişi, kuruluş olarak yukarıdaki ilgili listelerde bahsedilen Mallar ile Şirketler veya bireyleri içeren işlemlerle ilgili elde edilen bilgileri sorumlu makamlara derhal bildirmek zorunda olacaktır. Alıcı, belirli Malların tedarikinin Satıcı tarafından aranan şekilde "son kullanıcı" ve "son kullanıcı" ayrıntılarının tamamlanmasına ve doğrulanmasına tâbi olacağını kabul etmektedir. Alıcı sağlanacak hususların Satıcı ve Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı (İhracat Denetim Makamı) tarafından kabul edilebilir olmasını kabul etmektedir. Malların kurulumundan sonra, Alıcı Malların konumu veya sahipliğin aktarımında müteakip değişikliği Satıcıya bildirecektir. Avrupa Topluluğu Çift Kullanıma sahip öğelere ait 21. Madde ve 1334/2000 sayılı Teknoloji Yönetmeliği doğrultusunda, Alıcı topluluklar arası aktarım veya Malların topluluktan ihracına ilişkin ihtiyaç durumunda, İngiliz İş İnovasyon ve Yetenek Dairesi, İhracat Denetim Kuruluşundan yetkilendirmeyi almakla tam anlamıyla sorumlu olacaktır. Alıcı, bu tür gereklilikler hakkında Satıcıyı bilgilendirecek ve Satıcı uygun yetkilendirmeye dair kanıt alındığında tavsiye ve yer değişim yardımını sağlayacaktır (uygulanan dolaşım sensörünün sıfırlanması dâhil).

20 Kanun
Sözleşme İngiliz kanunlarına göre yönetilecek ve bu kapsamla ilgili taraflar arasındaki ihtilafların çözülmesi için İngiliz Mahkemelerinin yargılama yetkisi uygulanacaktır.